[Q181]Vänligen fyll i formuläret med uppgifter från din senast genomförda inspektion.
Har du frågor om ifyllandet av formuläret, kontakta joel.salomonsson@indikator.org
Vid övriga frågor kontakta din chef.

F1Ange verksamhetstyp genom att markera i rullisten

F2Ange om det var en föranmäld eller oanmäld inspektion

[Q186]Ange namn på inspekterad verksamhet

F3Ange e-postadress till chef för verksamheten som medverkat vid inspektionen

[Q183]Obs! Du måste ange minst en e-postadress antingen till föreståndare eller till övrig personal.
Du får gärna ange fler e-postadresser.

F4Ange e-postadress till övrig personal som medverkat vid inspektionen

F6Ange diarienummer